Randi W. Korsgaard, præst i Kappel i sydslesvig

“Jeg har i mange år skrevet børnesalmer. I efteråret 2002 fik jeg en orlov til at skrive børnesalmer, og der kom mere system i arbejdet – før skrev jeg lige den salme jeg manglede – en art lejlighedssalmer.
Jeg har altid været glad for børnearbejdet i kirken og har ofte skrevet salmer med mine egne børn for øje. Niels og jeg indledte vores samarbejde i efteråret 2003, og siden er det blevet til mange nye salmer og musicals, som jeg har givet tekst, og Niels melodi (nogle af salmer er blevet til på bestilling af kolleger, der lige manglede en salme i en bestemt sammenhæng).
Det er et sjovt og givende samarbejde, vi har fået skabt. Samtidigt er det dejligt, at der er kolleger, der kan have glæde af vores arbejde, og derfor har vi valgt at gøre det tilgængeligt på denne hjemmeside.”

Niels B. Overgaard, sognepræst i Vester Skerninge, Ulbølle og Hundslev på Fyn

“Efter gymnasietiden, ville jeg gerne ind på musikkonservatoriet, men pga. frygten for optagelsesprøven, fik jeg aldrig taget mod til mig. Det lykkedes mig at blive optaget på Musikvidenskabeligt Fakultet ved Karlsuniversitet i Prag, men dette studie stoppede brat med fløjlsrevolutionen i 1989. Efter et par år i rejsebranchen, tog jeg tilbage til Danmark, for at blive det, jeg inderst inde altid har ønsket mig at blive, nemlig præst.
Mit samarbejde med Randi har åbnet helt nye horisonter for mig. Indtil da havde jeg ærgret mig over, ikke at kunne finde plads til musikken i min fritid. Men jeg fandt nu ud af, at præstegerning og musik ikke nødvendigvis var uforenelig, men tværtimod kan supplere hinanden. I løbet af vores nu mangeårige samarbejde har vi fået to af vore salmer med flere gange i FDF’s sangbog “March og Lejr” og har skrevet flere mindre musicals for børn. Vi bidrog med en salme til Kirkedagene i Haderslev 2007 og Skole-kirketjenesten på Fyn har gennem flere år benyttet vores børnemusical “Noas Ark” med ud på skolerne. Det største og mest glædelige resultat af vore anstrengelser, og som er det hele værd, det er, at vore salmer og musicals rent faktisk bliver benyttet flere og flere steder landet over under gudstjenester, minikonfirmandundervisning, konfirmationsforberedelse, på skoler og ved andre lejligheder.”